| |
CZ AJ

Studium

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí denní bakalářské a navazující magisterské jednooborové studium teorie a dějin výtvarných umění. Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Olomouckou katedru profiluje orientace na památkovou péči, historickou archeologii a muzeologii umění. Studenty výuka seznámí s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava na katedře poskytuje interní i externí rigorózní a doktorandské studium.

Jedním z cílů katedry je také dlouhodobá a intenzivní podpora studia v zahraničí, které přispívá nejen k odbornému růstu a rozhledu, ale často se stává i jedním ze zásadních zážitků formujících osobnost každého studenta. Krom partnerských univerzit Filozofické fakulty, nabízí Katedra dějin umění možnost jednosemestrálního, či dvousemestrálního studia na univerzitách v Bresci (Libera Accademia di belle Arti di Brescia), Drážďanech (Technische Universität Dresden), Gentu (Universiteit Gent), Göttingenu (Georg-August Universität Göttingen), Innsbrucku (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Milaně (Universita degli studi di Milano), Portu (Universidade do Porto), Vratislavi (Unywersytet Wroclawski), Trnavě (Trnavská univerzita v Trnave) a Vídni (Universität Wien).

Uchazeči o studium

Přijímací řízení do tříletého bakalářského studia na Katedře dějin umění FF UP je dvoukolové. Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Druhé kolo je pak tvořeno písemným oborovým testem zaměřeným na orientaci v problematice dějin, dějin umění, památkové péče, muzeologie atd. Podrobné informace jsou dostupné na níže uvedených odkazech.

Bakalářské a magisterské studium

Doktorské studium

Marble